#Visie

Artistiek

“Dans als kunstvorm draagt bij aan de verbinding tussen mensen. Fysieke interactie met het publiek en de collectieve energie die ik hiervoor gebruik zijn hierin een wezenlijk onderdeel. Daarom maak ik van deze vormen steeds gebruik in mijn danswerk. Ik wil dat we elkaar zien, elkaar erkennen en samen de verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin we samen zijn en samenleven. En bovenal dat we de pure schoonheid daarvan (in)zien.

Als maker zit voor mij hierin de essentie, want ik wil een stem geven aan het gevoel van dit individuele innerlijk bij mezelf en bij de ander. De beweging spreekt waar woorden te kort schieten. Ik wil in mijn voorstellingen door wederzijdse communicatie de gevoelsstem van de ander juist laten ‘horen’. De bundeling van al die gevoelsstemmen tot een gezamenlijke kracht voedt de performance op haar beurt weer. “

  • Meis Köster ‘Samen Zijn’

“Het belang van humor (in dansvoorstellingen) is de mogelijkheid om de beladenheid van een onderwerp te kunnen verlichten, er om te lachen en vervolgens te relativeren. Met humor is het mogelijk om te spelen met betekenisgeving en met de ontvanger. Het is noodzakelijk voor choreografen om de grap zo te ontwerpen dat zo veel mogelijk mensen zich erin kunnen herkennen.

De lach ontstaat vanuit herkenning. De grap mag voor eenieder individueel iets ander hebben laten resoneren, maar feit blijft dat iedereen tegelijk heeft gelachen. Deze lach staat voor een versmelting tussen de ontvangers. Wanneer groepen mensen lachen bevorderd dat het gevoel van cohesie. Omdat een lach helpt bij het verminderen van spanningen of druk, word het voor de ontvangers makkelijker gemaakt om over het ontwerp na te denken of te discussiëren. Het taboe op praten over een beladen onderwerp wordt verlicht door het collectieve lachen.”

  • Jasmin Deekman ‘Samen Lachen’

Maatschappelijk

Er wordt tegenwoordig steeds extremer gedacht over maatschappelijke kwesties. Er ontstaan grotere verschillen tussen elkaars normen en waarden in de Westerse wereld. Serióós ziet de polarisatie in de wereld. Verschillen tussen diverse groepen mensen zijn er. Een verschil van de ander kan worden gezien als een bedreiging. Serióós gelooft echter in de kracht van het verschil. Het inzichtelijk maken van diversiteit kan ervoor zorgen dat een bedreiging in een kans verandert om dichterbij elkaar te komen. Het ontwikkelen van meer begrip voor anderen begint bij het openstaan voor andere idealen. Serióós wil meer verbinding en inclusiviteit realiseren in de maatschappij. Dit wil Serióós bereiken met diverse groepen die verschillen van elkaar, zoals tussen diverse opleidingsniveaus, culturele achtergronden, inkomstenbronnen en politieke voorkeuren. Zij doen dat door zich te verdiepen in de verschillen van mensen.

Pedagogisch didactisch

Dans is voor SERIOOS een middel tot zelfontplooiing. Zelfkennis is nodig om jezelf in een samenleving te kunnen plaatsen. Wij geloven dat dans als middel ingezet kan worden om zelfkennis te vergroten. In ons educatief aanbod laten wij onze deelnemers kritisch naar zichzelf, anderen en de wereld om hen heen kijken.